түнү


түнү
1. Берәр якка аву 2. Зур кичерешләрдән, авырлыклардан һ. б. ш. соң айнык фикер йөртә алмас хәлгә килү, миңгерәүләнү баш т. 3. Кире кайту, кире әйләнеп кайту; дүнү 4. иск. Күчү, китү; дүнү фани дөньядан түнде 5. күч. Бер төрдән икенче төргә әверелү, бер хәлдән икенче хәлгә күчү кызыл гөлләр сарыга түнә 6. күч. диал. Өйрәнү, күнегү ашамаска түнгән кеше 7. күч. диал. Кылану, кыланчыклану түнмә инде, юләрләнмә

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.